Helsefremmende barnehager

Blåfjell barnehage er en av 4 barnehager i Sortland kommune som er med i et prosjekt som heter Helsefremmende barnehager. Bakgrunnen for prosjektet er at Vesterålen Friluftsrådhar inngått samarbeid med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.

Barnehagene er en viktig arena for folkehelsearbeid. Nesten alle barn i Norge går i barnehage, og det er nå tilnærma full barnehagedekning. Barnehagen har fått en stadig sterkere allmenndannende funksjon, og skal være en pedagogisk virksomhet som legger til rette for utvikling av hele mennesket.

Mål for prosjektet:

  • Fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen
  • Formidle kunnskap, kompetanse og entusiasme som engasjerer til å skape en helsefremmende barnehage.

Hovedemner:

  • Fysisk aktivitet og tilrettelegging av uteområder
  • Naturopplevelser
  • Mat

Selv om prosjektet er avsluttet fra fylkeskommunen, så kommer vi i Blåfjell til å videreføre det. Vesterålen friluftsråd har valgt å fortsette prosjektet, så det kommer fortsatt til å være et samarbeid og verdifull erfaringsutveksling mellom barnehagene i Vesteråls-kommunene.

Kort prosj.beksr Helsefremmende barnehage