Turte

Turte er en avdeling for barn i alderen 3-5 år. I høst vil det være 19 barn, og 3 voksne her. En jobber i redusert stilling. Avdelingen inneholder blant annet et fellesrom med kosekrok og lekekjøkkenkrok, et aktivitetsrom med puter og stellerom med toalett.

Omsorg og trygghet er de begreper som står sterkes inne på denne avdelingen, og fokuset er å se barna og deres behov.

Avdelingen har også fokus på å være mye ute, for å gi barna gode opplevelser med å være aktiv ute. Vi har et utfordrende uteområde og mange flotte turområder i nærmiljøet som vi benytter ofte.