Turte

  • Pedagogis leder: Harald Rakløv Hesten
  • Barnehagelærer: Janne Einangen Johansen
  • Barne-og ungdomsarbeider: Hilde Remme
  • Assistent: Stine Bjørneberg

Turte er en avdeling for barn i alderen 3-5 år. I høst vil det være 19 barn, og 4 voksne her. En jobber i redusert stilling. Avdelingen inneholder blant annet et fellesrom med kosekrok og lekekjøkkenkrok, et aktivitetsrom med puter og stellerom med toalett.

Omsorg og trygghet er de begreper som står sterkes inne på denne avdelingen, og fokuset er å se barna og deres behov.

Avdelingen har også fokus på å være mye ute, for å gi barna gode opplevelser med å være aktiv ute. Vi har et utfordrende uteområde og mange flotte turområder i nærmiljøet som vi benytter ofte.

DAGSRYTME:

07.30-09.30: Lek

07.30.08.30: Frokost

09.30-11.00: Lek/temaarbeid

11.00: Samlingsstund

11.30: Lunsj

12.00: Hvile/sovestund, påkledning, utelek

14.00-14.15: Frukt/matstund

14.30-16.30: Utelek/ lek inne

Dagsrytmen vil variere noe, og tidspunktene er ca. tider. På turdager vil det være et annet opplegg, og det kan dere lese om på avdelingens ukeplaner.

 

BARNEGRUPPA

FØDT GUTTER JENTER
2014 2 2
2015 3 3
2016 5 4