HODELUS

Til foresatte ved Blåfjell barnehage. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å unngå luseplager i barnehagen, og da er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som er foresatte i barnehagen vår. I dette informasjonsskrivet får dere en kort orientering i hva vi ønsker dere skal hjelpe oss med.

Lus er 2-3 mm store insekter som ligner små fluer. De får næring ved å suge blod fra hodebunnen. Kløe, spesielt bak ørene og i nakken, er det tydeligste tegnet på lus. Luseeggene kan sees som små "sesamfrø" limt fast til hårstrå. Lus er plagsomt og smittsomt, men ikke farlig eller et tegn på dårlig hygiene.

Vi ønsker at dere skal:

  • Kamme barnets hår regelmessig med lusekam, selv om det ikke er påvist lus i barnehagen. Det er lettest å se lus i vått hår, og best å bruke lusekam. Lusekam kan kjøpes f.eks på apotek. Bruk sterkt lys, hvitt håndkle og gjerne et forstørrelsesglass.
  • Kjemiske legemidler skal ikke brukes til forebygging. Bare barn som helt sikkert har lus, skal behandles med lusdrepende midler.
  • Dersom du finner lus hos barnet ditt, kontakt barnehagen så fort som mulig. Vi vil ikke fortelle til de andre barna eller familiene deres at ditt barn har lus, men bare på generelt grunnlag gi råd til alle.
  • Spør på apotek hva som er anbefalt shampo for å bekjempe lus, dersom det er påvist hos barnet. Kamming kan også brukes til bekjempelse av lus. Kam da systematisk og grundig, en gang om dagen i åtte dager. Deretter en gang i uken i tre uker.
  • Barnet kan gå i barnehagen dagen etter kjemisk behandling for lus.

Dersom det påvises lus i barnehagen, vil vi informere alle foreldrene om det. Da vil vi gjerne at dere tar med klær hjem for vask. Nedfrysing i minst 4 timer, eller vaking på 60 grader tar knekken på lus.

Lus som ikke har tilgang på menneskeblod dør i løpet av to døgn!

 

Utdypende informasjon kan dere få ved å ta kontakt med daglig leder på telefon:

76 12 27 88

Eller på: www.folkehelseinstituttet.no