Meg selv- følelser- vennskap

En oversikt på hvordan vi jobber med prosjektet " Æ e mæ"

 

 

BLÅFJELL BARNEHAGE

PLAN FOR «MEG SELV – FØLELSER – VENNSKAP»

ALDERSGRUPPENE 1 TIL 5 ÅR.

ALDER

TEMA

HENSIKT

 

1 & 2 ÅRINGER

 

 

 •          KROPPEN
 •          Navn på kroppsdeler: Hodet, bena,                    armer, rygg & mage.
 •          Øyne, ører, munn, nese og hår.
 
 •          Bli kjent med egen kropp, og hvordan vi            ser ut.
 •          Likheter & ulikheter
 •          Etablere språk og begreper.

 

3 – ÅRINGER

 

 

 

 •          KROPPEN
 •          Indre organer – Hva har vi inni oss, og              hva brukes dette til. 
 •          Fordøyelse – Matens vei gjennom                      kroppen.
 •          Hva er sanser?
 
 •          Bli kjent med kroppens «innside»
 •          Likheter & ulikheter.
 •          Lære hva som skjer med maten vi putter          i munnen, og hva som er bra for kroppen.
 •          Finne ut litt om sansene våre.

 

4 – ÅRINGER

 

 

 

 •          KROPPEN
 •          Skjelettet – Lære navn på bein og                    knokler.
 •          Muskler – Hvorfor har vi muskler?
 •          Følelser, hva er det?
 •          Empati/ medfølelse.
 •          Relasjoner.
 
 •          Bruke tekst og bilder til inspirasjon for              samtale med barna.
 •          Større språkforståelse, få påfyll med                begreper.
 •          Sosial kompetanse; Evne til å sette seg              inn i andres følelser og opplevelser.
 •          Utvikle respekt og forståelse for egen og            andres kropp, og de grenser vi og andre            har.
 •          Lære å ta kontakt på en positiv måte
 •          Lære å vise omtanke for hverandre ved å          hjelpe, dele, støtte og gi omsorg.

 

5 – ÅRINGER

 

 

 

 

 •          Repetisjon av tema fra tidligere år.
 •          Livets gang – Fra mammas mage til det å          bli gammel.
 •          Vennskap. Hva er en venn? Hvordan tar            vi vare på venner?
 •          Hemmeligheter. Gode, ekle og ulovlige          hemmeligheter.
 •          Gode, vonde, ekle og ulovlige berøringer.
 
 •          Læring om seg selv, om andre                          mennesker, om samspill er prosesser                som er med på å skape mening i barns              liv.
 •          Vennskap og tilrettelegging for gode                  relasjoner i barnehagen er forutsetning              for god læring, og opplevelse av glede og          mestring.

 

LITTERATUR/ STØTTE/ HJELP

Aasland & Rygg: «Jeg er meg! Min meg», Torgersen: « Kroppen vår», Språkkista og annen litteratur for barn om de enkelte tema.