Krekling

Dette er førskolegruppa i Blåfjell Barnehage. I år består gruppen av 8 barn, og det er 2 voksne som jobber der.
Førskolegruppa består av barn fra avdelingene Turte og Tvilling. Vi har opparbeidet et fantastisk område med gapahuk og lavvo i marka et stykke ovenfor barnehagen. Denne plassen kaller vi for Månetoppen.

Gruppa skal ha fokus på å være ute hele året, og benytte seg av de læringssteder vi finner i vårt nærmiljø. Vi har umiddelbar nærhet til skog, mark, fjell og fjæra, og disse områdene skal vi bruke hyppig.

Vi har også tillrettelagt for førskoleaktiviteter, og prøver å jobbe med skoleforberedende arbeid kontinuerlig både i og utenfor barnehagen. Blant annet har vi førskoledag på fredager, faste turdager mandag, (en mandag i mnd er det Blåbyhall avdelingsvis) og onsdag.