Styret

Styret barnehageåret 2018/2019 består av:

Gunnar Høvde- Styremedlem - 909 68 304 
Carina Lidstrøm- Styremedlem - 406 07 188                                                                                 

Anne Gulborg Skei - Styremedlem - 936 30 624                                                                                Jostein Beddari - styremedlem - 915 32 898

Av disse ble Gunnar valgt inn for 2 år i 2017, Anne valgt inn i 2018, mens Carina og Jostein ble gjenvalgt i 2018.