Blåne

  • Pedagogisk leder: Nina Nordvoll
  • Pedagogisk leder 80%: Tove Hansen
  • Barne-og ungdomsarbeider 60 %: Vivi Ovaldsen
  • Barne-og ungdomsarbeider: Sara Ulriksen
  • Assistent 60%: Henriette Benum Andersen

Blåne er en småbarnsavdeling for barn i alderen 1-2 år. Her er det plass til 14 barn i heltidsplass og det jobber 4 voksne her inne. Avdelingen inneholder et fellesrom, et aktivitetsrom med puter, tykk madrass og sile, samt et stellerom/toalett.

Avdelingen har fokus på å være mye ute og har fast utetid hver dag. Vi har også tilgang på mange flotte turmål nært og fjernt

På småbarnsavdelingen er trygghet og omsorg sentrale begrep, og går foran som en ledestjerne i vårt arbeid.

DAGSRYTME:

07.30-09.30: Lek, organiserte aktiviteter

07.30-08.30: Frokost

09.30-11.00: Utelek, tur

11.00: Samlingsstund

11.15: Lunsj

12.30-14.00: Sovetid, lek

14.15: Frukt/matstund

15.00-16.30: Utelek/lek inne

Det legges vekt på at barna skal få følge sin egen rytme i forhold til mat og hvile.

Tidspunkene er ca. tider, og kan variere noe fra dag til dag.

 

BARNEGRUPPA

 

FØDT GUTTER JENTER
2017 3 3
2018 3 5