Blåne

Blåne er en småbarnsavdeling for barn i alderen 1-2 år. Her er det plass til 14 barn i heltidsplass og det jobber 4 voksne her inne. Avdelingen inneholder et fellesrom, et aktivitetsrom med puter, tykk madrass og sile, samt et stellerom/toalett.

Avdelingen har fokus på å være mye ute og har fast utetid hver dag. Vi har også tilgang på mange flotte turmål nært og fjernt

På småbarnsavdelingen er trygghet og omsorg sentrale begrep, og går foran som en ledestjerne i vårt arbeid.