Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget barnehageåret 2018/2019 består av:

Carina Lidstrøm- Styrerepresentant - 406 07 188

Anne Gulborg Skei- Styrerepresentant - 936 30 624

Marita Røkenes- Foreldrerepesentant - 458 13 848

Anniken Hansen- Foreldrerepresentant - 473 42 087 

Nina Nordvoll - Ansatterepresentant - 990 31 617

Terje Nygård - Ansatterepresentant - 977 51 953

Alle oppfordres til å kontakte en av disse representantene om det er saker dere ønsker å ta opp.

Styrerepresentantene velges av styret.

Foreldrerepresentantene velges på Årsmøtet

Ansatterepresentantene velges av personalet