Planleggingsdager

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020:

Torsdag 15.og fredag 16. august 2019

Fredag 22.november 2019

Torsdag 2. januar 2020

Fredag 22. mai 2020

Disse dagene er barnehagen stengt.