Planleggingsdager

Planleggingsdager barnehageåret 2018/2019:

Torsdag 16.og fredag 18. august 2018

Fredag 16.november 2018

Onsdag 2. januar 2019

Fredag 31. mai 2019

Disse dagene er barnehagen stengt.