Søke plass

Så mye koster det og slik går du fram for å søke plass i Blåfjell Barnehage:

 

Søknader sendes direkte til Sortland Kommune og skjema finnes her:

https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehager/

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 15.mars.

 

Priser: Barnehagen følger de endringer som gjøres i maksprisen

 - Hel plass 2990,-

 - 80 % (4 dager) 2392,-

 - 60 % (3 dager) 1794,-

 - 50 % (3+2 dager) 1495,-

 - I tillegg er det 150,- pr. barn pr. mnd. i tur og matpenger.

 - For barn nr to er det 30 % søskenmoderasjon, og så 50 % for barn nr tre eller flere.

- Juli er betalingsfri måned.

I 2019 kommer det ei prisøkning også i august måned.