Søke plass

Så mye koster det og slik går du fram for å søke plass i Blåfjell Barnehage:

 

Søknader sendes direkte til Sortland Kommune og skjema finnes her:

https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehager/

 Søknadsfrist for hovedopptak er 15.mars.

 Priser: Barnehagen følger de endringer som gjøres i maksprisen

 - Hel plass 3135,-

 - 80 % (4 dager) 2508,-

 - 60 % (3 dager) 1881,-

 - 50 % (3+2 dager) 1568,-

 - I tillegg er det 150,- pr. barn pr. mnd. i tur og matpenger.

 - For barn nr to er det 30 % søskenmoderasjon, og så 50 % for barn nr tre eller flere.

- Juli er betalingsfri måned.