Ekko-Ekko

  • Pedagogisk leder: Solveig Birkeland
  • Barnehagelærer 50%: Sebastian Rudolph
  • Barne-og ungdomsarbeider: Linda Steiro
  • Assistent: Tove Pedersen
  • Assistent: Marita Hansen

Ekko-Ekko er den nye småbarnsavdelingen vår, som ble åpnet barnehageåret 2015/2016. 

Her er det plass til 14 barn i heltidsplass, i alderen 1-2 år, og det jobber 4 voksne her.

Avdelingen inneholder et fellesrom med et lite kjøkken, spiserom/aktivitetsrom, garderobe, samt et stellerom/ toalett.

På småbarnsavdelingen er trygghet og omsorg sentrale begreper, og går foran som en ledestjerne i vårt arbeid.

Avdelingen setter også fokus på å være mye ute, og har fast utetid minst en gang pr dag. Vi har også tilgang på mange flotte turmål nært og fjernt.

DAGSRYTME:

07.30-09.30: Lek, organiserte aktiviteter

07.30-08.30: Frokost

09.30-11.00: Utelek, tur

11.00: Samlingsstund

11.15: Lunsj

12.30-14.00: Sovetid, lek

14.15: Frukt/ matstund

15.00-16.30: Utelek/ lek inne

Det legges vekt på at barna skal få følge sin egen rytme i forhold til mat og hvile.

Tidspunktene er ca. tider, og kan variere noe fra dag til dag.

 

BARNEGRUPPA

FØDT GUTTER JENTER
2017 5 2
2018 4 2