Ekko-Ekko

Ekko-Ekko er den nye småbarnsavdelingen vår, som ble åpnet barnehageåret 2015/2016. 

Her er det plass til 14 barn i heltidsplass, i alderen 1-2 år, og det jobber 4 voksne her.

Avdelingen inneholder et fellesrom med et lite kjøkken, spiserom/aktivitetsrom, garderobe, samt et stellerom/ toalett.

På småbarnsavdelingen er trygghet og omsorg sentrale begreper, og går foran som en ledestjerne i vårt arbeid.

Avdelingen setter også fokus på å være mye ute, og har fast utetid minst en gang pr dag. Vi har også tilgang på mange flotte turmål nært og fjernt.