Barnehagens tradisjoner

Barnehagen har etter hvert fått en del tradisjoner og til en del av disse synes vi det er veldig hyggelig å invitere gjester. Da er foreldre, søsken, besteforeldre etc. hjertelig velkommen!

Herunder ligger de faste aktiviteter/temaer som vi har jobbet med over flere år:
 
Barnehageåret 2019-2020
                               

Brannvern 

Jazzparade

 Uke 38

Vi er med på Jazzparaden og går på konserter 18.-19.september 

Forut

Uke 42 og 43 med Kafé Fredag 25/10, kl 14.30-16, for foreldre m.fl.)

Juleforberedelser

Uke 48-52

 

 Juleverksted/nissefest     

          

Torsdag 28/11, kl 14.30-16.30(for foreldre m.fl.)

Luciafeiring

Fredag 13/12, kl 14.30-16 (for foreldre m.fl.)

Julelunsj

Onsdag 18/12 for barn og ansatte

Nyttårsball

Uke 2, med fest fredag 10/1

Solfest

Uke 4 med solfest fredag 24/1

Karneval

Uke 8 med karneval 21/2

Vinteraktivitetsuke

Uke 11. Det blir familiemiddag for foreldre, søsken, besteforeldre mfl. fredag 13/3 kl. 14.30-16.30

Barnehagedagen

Tirsdag 10/3 Tema: 

Påske

Uke 15 med Påskelunsj onsdag 1/4 for barn og ansatte

Åpen dag på Kleiva

En dag i mai, dato kommer senere

Førskoletur til Skogsøya

 Mai/Juni. Nærmere info kommer før turen. 

Sommerfest med avslutning

Uke 24 torsdag 11/6, kl 15-17 (for foreldre m.fl.)