Tvilling

  • Pedagogisk leder 80%: Hanne Bodil Andersen
  • Barnehagelærer 50%: Lena Kristiansen
  • Barnehagelærer 50%: Sebastian Rudolph
  • Barne- og ungdomsarbeider: Terje Nygård
  • Assistent 66%: Lars Lønskog
  • Assistent 60%: Frida Steffensen Olsen
  • Lærling: Torill Rosita Stømhaug Jørgensen

Tvilling er en 3-5 års avdelingen. I høst er det 19 barn her, og det jobber 7 voksne her, 5 av dem i redusert stilling. Avdelingen består av fellesrom med blant annet lekekjøkkenkrok, dukkekrok og utkledningsklær. Det finnes grupperom tilrettelagt for formingsaktiviteter og puterom. Avdelingen er også tilknyttet et stort fellesareal/kjøkken og stellerom toalett

Avdelingen har fokus på å være mye ute, gi barna gode turopplevelser, og har også fokus på sunt og godt kosthold i barnehagen og naturen.

DAGSRYTME:

07.30-09.30: Lek

07.30-08.30: Frokost

09.30-11.00: Lek/temaarbeid

11.00: Samlingsstund

11.30: Lunsj

12.00: Hvile/sovestund, påkledning og utelek

14.00-14.15: Frukt/matstund

14.30-16.30: Utelek/ lek inne.

Dagsrytmen vil variere noe, og tidspunktene er ca. tider. På turdager vil det være et annet opplegg, og det kan dere lese på avdelingens ukeplaner.

 

BARNEGRUPPA

FØDT GUTTER JENTER
2014 2 2
2015 3 3
2016 4 5