Tiltak mot smittsomme sykdommer

Her er link til hva barnehagen gjør ved utbrudd av smittsomme sykdommer, og litt info til dere om sykdommer som kan ramme barna.